Strahovi katkad izgledaju nepremostivo, životni hod čini nam se kao borba na olujnome moru koje nas želi potopiti, no u sve je to utkana nada. Da nismo sami, potvrđuje nam Marijino ”da” koje je sudbonosni trenutak u povijesti čovječanstva. Ona je naša ljubljena majka koja nam je donijela Isusa i koja nas vodi k Njemu.