Poslušajte emisiju u kojoj nam p. Arek Krasicki o borbi života progovara na drugačiji način; kroz otkrivanje istine o nama samima, kroz naše međusobne odnose, kroz borbu protiv grijeha pohlepe.

Budite hrabri i jaka srca, Gospodin je blizu!