Suvremena tehnologija i novi mediji sve više nameću ideologiju informacijskog idealizma i tehnološke određenosti čovjeka i svijeta otvarajući prostor za pojavu alternativnih opisa zbilje koji mogu stajati usporedo, možda i najpoznatijem, opisu totaliteta stvarnosti austrijskog filozofa Karla Poppera. On je smatrao da kao ljudska bića živimo istodobno u tri svijeta: svijetu fizičke stvarnosti, svijetu mentalnih aktivnosti i svijetu intelektualnih sadržaja koje je stvorio ljudski duh. S našom se fizičkom stvarnošću sve više isprepliće virtualna stvarnost kao ravnopravni i jednako vrijedni treći prostor, svijet mentalnih aktivnosti i stanja svijesti postupno postaje svijet transmentalnog u kojem se sadržaji uma prevode u čistu informaciju koja transcendira biološko tijelo, a svijet intelektualnih sadržaja postupno biva zamijenjen svijetom digitalnih informacija i podataka koji sve više postaju predmetom manipulacije računala i umjetne inteligencije.

Poveznice

  1. Karl Popper (Stanford Encyclopedia of Philosophy). URL: http://plato.stanford.edu/entries/popper/
  2. Virtual reality. URL: http://www.vrs.org.uk/
  3. Mind uploading. URL: http://www.minduploading.org/
  4. Stone, Maddie. What happens when we upload our minds (Motherboard). URL: https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/3659 http://motherboard.vice.com/read/what-happens-when-we-upload-our-minds
  5. Bina48. URL: https://youtu.be/KYshJRYCArE
  6. Bostrom, Nick. What happens when our computers get smarter than we are? (TED2015) URL: https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_computers_get_smarter_than_we_are