U prvoj epizodi objašnjavamo bitnu razliku između dva oprečna pristupa tradicijskoj glazbi s prefiksom „etno“. U prvom slučaju se radi o dosljednom vraćanju izvornom zvuku, a u drugom je riječ o preporodu izvornog žanra pri čemu su sve kombinacije dopuštene.