U trećoj emisiji Ethno-Beat-a slijedimo trag onih pjesama kojima je bas-dionica dala poseban pečat.