Obavještavamo vas da će u srijedu, 23. studenoga, s početkom u 12 sati, u Auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku biti održano predavanje pod nazivom „Europa i Britanija nakon Brexita“ dr. Robina Harrisa, čiji je organizator Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku.

 Uoči referenduma o izlasku Velike Britanije iz Europske unije, nazvanog Brexit, izrečena su zloslutna predviđanja o njegovim učincima koja su se ipak pokazala neutemeljenima. No, Brexit implicira i nameće pitanja o budućem smjeru Britanije i Europske unije. Dr. Robin Harris, bivši savjetnik britanske premijerke Margaret Thatcher, a danas hrvatski državljanin koji živi u Zagrebu, donosi drukčiji i upućeni pogled na ta pitanja.

Robin Harris je pisac, povjesničar, publicist i predavač na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Rođen je u Falmouthu u Engleskoj (1952). Doktorirao je povijest na Sveučilištu u Oxfordu te je dobitnik Gibbsove nagrade (oxfordskog sveučilišnog priznanja) u istom području. Radio je kao savjetnik britanske vlade (Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured predsjednice Vlade Margaret Thatcher) od 1981. do 1990. godine. Autor je knjiga: Valois Guyenne: A Study of Politics, Government and Society in Late Medieval  France (1994); Talleyrand: Betrayer and Saviour of France (2007); The Conservatives: A History (2011); Not for Turning: The Life of Margaret Thatcher (2013). Za knjigu Dubrovnik: A History (2006) dobio je nagradu Grada Dubrovnika. Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića i član je uprave Centra za obnovu kulture u Zagrebu. U listopadu 2016. katolička izdavačka kuća Gracewing u Engleskoj objavila je biografiju bl. Alojzija Stepinca – Stepinac – His Life and Times – na engleskom jeziku. U studenom 2016. istu knjigu na hrvatskom jeziku objavila je Školska knjiga.