Iako smo tek u veljači 2022. Godine, kulturne ustanove grada Osijeka pripremile su događaje vrijedne posjeta. Jedna takva je izložba “Iza vrata,” prva ovogodišnja izložba gradske galerije Osijek kojoj je obilježava 15. Godišnjica rada i postojanja gradskih galerija Osijek. Danas je s nama u studio kustos izložbe “iza Vrata” Igor Loinjak koji će nam reći nešto više o izložbi.