U novoj Full Cool emisiji, predstavljamo izložbu Radost Stvaravnja, autorice Katice Majstorović. Stupili smo u kontakt sa autoricom te nam je ona ispričala pozadinu priče o izložbi i svom stvaralaštvu.