U ovoj smo epizodi ugostili Zdenku Radić, voditeljicu Regionalnog info-centra za mlade Osijek i Mirjanu Jozanović, asistenticu na programu Regionalni info-centar za mlade Osijek koje su nam ispričale nešto više o sljedećim aktivnostima u sklopu ICM-a. Tako su spomenule manifestaciju iMOS 2017., školu Capoeire, studijsku posjetu studenata socijalnog rada Sveučilišta iz Indiane te Malu školu životnih vještina.