Kreativna mreža, emisija je Rizničara, studenata volontera, u kojoj se predstavlja Kreativna riznica.  Kreativna riznica popularizacijski je simpozij kreativne industrije koja se svake godine pa tako i 2019. održava u prostorima Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U prvoj ovogodišnjoj emisiji saznali smo kako organizacijsku strukturu Kreativne riznice s jedne strane čine profesori – mentori, a s druge strane studenti – volonteri. I profesori i studenti za trajanja Riznice nazivaju se Rizničarima čime dodatno potvrđuju suradnju koja započinje s početkom akademske godine, ostvaruje se na Riznici, a završava na kraju akademske godine. Ovogodišnja je tema „Kružna kreativnost“ i njome se zaokružuju sve dosadašnje Riznice, izlagači i posjetitelji potiču se na recikliranje materijala unutar kreativne industrije te na ostvarivanje kružnog surađivanja 12 sektora kreativne industrije. Kako ističu Rizničari – volontiranje na Riznici otvoreno je svima – od učenika, studenata, zaposlenih, umirovljenika do profesora i kreativaca, a prijave za pristupanje Rizničarima zaprimaju se početkom nove akademske godine.