O umjetnosti, ernestinovačkoj koloniji, danima izgnanstva i o mladima razgovaramo s akademskim slikarom i kiparom Sinišom Tešankićem.