OPOZICIJA IGRANJU ŽIVOTOM

(Robert Roklicer – iz predgovora knjige: „Doba limenog teleta“)

Cvijeta Grijak svoju prvu pjesničku zbirku pod naslovom Doba limenog teleta sadržajno dijeli na tri ciklusa, eksponencijalno ih pokušavajući uokviriti u mudroslovnim „izrekama“ Cicerona, Andrića i Goethea. Nesporno je to poezija u kojoj pjesnikinja lucidno profilira poetiku stiliziranog pripovijedanja a s kojom oplemenjuje alegoriju stvarnosti pri čemu, svakako valja i to spomenuti, ni na trenutke ne osporava perspektivu izražajne filozofske interpretacije lirske opstojnosti u svojevrsnoj afirmaciji sjena i tame našeg podneblja.