Filozofski fakultet Osijek nudi novi program cjeloživotnog učenja „Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju“. Cilj programa je podučiti polaznike znanjima i vještinama koje su potrebne za provedbu socijalno-emocionalnog učenja u odgoju i obrazovanju, odnosno za razvijanje socijalnih i emocionalnih kompetencija i vještina kod djece i adolescenata.

Socijalno-emocionalno učenje je proces kroz koji djeca i odrasli stječu i primjenjuju znanja, stavove i vještine koje su neophodne za razumijevanje i upravljanje vlastitim emocijama i ponašanjem, postavljanje i postizanje pozitivnih ciljeva, uspostavljanje i održavanje kvalitetnih socijalnih odnosa, donošenje dobrih odluka i druge aspekte zdravog i prilagođenog funkcioniranja djece i odraslih.

S obzirom na visoke stope problematičnih ponašanja i emocionalnih problema kod djece i adolescenata, kao i rastuće pritiske na pedagoške djelatnike i škole, cilj programa je i osnažiti polaznike u nošenju sa izazovima odgojno-obrazovnog rada i poticanju pozitivnog razvoja djece i mladih.

Stoga je Program primarno namijenjen osobama koje rade u sustavu odgoja i obrazovanja, ali ga mogu upisati sve osobe koje rade ili namjeravaju raditi s djecom i mladima. Prema tome, Program mogu upisati osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji žele unaprijediti svoja znanja i kompetencije za rad s djecom i adolescentima te naravno osobe koje imaju završen preddiplomski, diplomski, odnosno poslijediplomski studij, neovisno o usmjerenju. Osobe koje su nezaposlene, koje su studenti, odnosno sve osobe koje ne rade u sustavu odgoja i obrazovanja prijavi trebaju priložiti izjavu da su upoznati sa sadržajem i uvjetima Programa, te da su u mogućnosti izvesti praktične zadatke koji su definirani Programom. Primjer izjave nalazi se u prilogu Elaborata.

Program se izvodi kroz 66 sati nastave koja je raspoređena na 30 sati predavanja i 36 sati vježbi koje su u pravilu raspoređene unutar 11 tjedana.

Prva generacija polaznika programa će s nastavom krenuti 28. rujna 2019. godine u 9,00 sati i trajati će do 7. prosinca. Nastava će se odvijati subotom od 9,00 do 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek (u dogovoru s polaznicima moguće su prilagodbe rasporeda).

Cijena Programa je 3.000,00 kn po polazniku, a polaznici se mogu prijaviti putem prijavnog obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici https://www.ffos.unios.hr/socijalno-emocionalno-ucenje-u-odgoju-i-obrazovanju/naslovna . Sken ispunjenog i potpisanog prijavnog obrasca molimo pošaljite na e-mail adresu: vpolicic@ffos.hr.

Po završetku programa izdaje se potvrda o uspješnom završetku programa cjeloživotnog učenja, koja je ujedno i javna isprava.