Treći dan Kreativne riznice 2019., ujedno i posljednji dan ovogodišnjega izdanja popularizacijskoga simpozija kreativne industrije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, protekao je u znaku Milenijskoga natjecanja iz kreativne industrije. Natjecanje se odvijalo u četiri kategorije: kategoriji Kreativni krug koja je bila namijenjena djeci predškolskoga uzrasta i učenicima osnovnih škola, kategoriji Kreativni kalendar koje je bila namijenjena učenicima srednjih škola te kategorijama Kreativni sat i Kreativna zajednica koje su bile namijenjene studentima visokoobrazovnih ustanova. Nakon odrađivanja zadataka u pojedinoj kategoriji članovi prosudbenoga vijeća odabrali su pobjednike svake kategorije. Dok je natjecanje bilo u tijeku održane su i radionice Iluminacija glagoljskih slova, Izrada portreta prema fotografiji i Izrada mandala.

Tema kategorije Kreativni krug bila je Aritmetika, a cilj je bio djecu predškolskoga i osnovnoškolskoga uzrasta priviknuti na logičko razmišljanje, razumijevanjem osnaživati samopouzdanje djece te usvajanje vještina brzoga mišljenja i zaključivanja, uspostaviti komunikacijske vještine, vještine izražavanja, javnoga nastupanja i suradnje, kao i usvajanje nove vještine sukladne dinamičnim tehnološkim promjenama. Pobjednici Kreativnoga kruga u mentalnom računanju bili su u A kategoriji Juraj Vrca, u B kategoriji Luka Lozančić te u C kategoriji Fabijan Begić, a u računanju uz pomoć abakusa u A kategoriji Juraj Vrca, u B kategoriji Ana Begić i u C kategoriji Leon Marić.

U kategoriji Kreativni kalendar učenici su srednjih škola kao temu imali razvoj publike na primjeru Kreativne riznice gdje su kreirali prijedloge kojima se potiču mlađe dobne skupine na aktivno sudjelovanje u izvannastavnim sadržajima, utvrđuju stajališta srednjoškolaca prema Kreativnoj riznici, izdvajaju dijelovi Kreativne riznice prihvatljivi srednjoškolskoj populaciji, ostvaruju programi koje srednjoškolci žele posjetiti te povezuju Sveučilište i srednjoškolske ustanove. Pobjednici Kreativnoga kalendara su učenici Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“ Osijek pod mentorstvom profesorice Marine Hržice. Članovi pobjedničke ekipe su Lorena Užar, Luka Barbarić i David Šokman.

Tema kategorije Kreativni sat bila je kreativna industrija grada Osijeka, a natjecatelji su, odabirući jedan od dvanaest sektora kreativne industrije, trebali istražiti kako se mladi mogu uključiti u kreativnu industriju te što ona može ponuditi njihovoj dobnoj skupini. Pobjednička ekipa Kreativnog sata su Sara Breščaković, Ivana Cumbo te Mateja Vareševac.

U kategoriji Kreativna zajednica tema je bila razvoj neprofitne organizacije na poslovnom slučaju Udruge CroCulTour – Hrvatskoga društva kulturnog turizma, a kazališno-turističke predstave jedna su od gospodarskih djelatnosti kojim se ona bavi. Cilj poslovnoga slučaja CroCulTour bio je kreiranje prijedloga kojima se unapređuje prodaja kazališno-turističke predstave Tri točke, osigurava održivost i omogućuje ulaganje u buduće projekte Udruge, određuje strategija poslovanja te izrađuje akcijski plan promocije i prodaje turističkoga proizvoda. Zadatak svakoga tima bio je prepoznati konkretne poslovne probleme i izazove u kontekstu marketinga, financija, organizacije i menadžmenta, odrediti prioritetnost u rješavanju problema te na temelju analize ponuditi konkretna rješenja i akcijski plan. Pobjednici Kreativne zajednice bili su Bruno Ćosić, Gabrijel Knežević i Sofija Andrašev.

Nakon uručenja nagrada pobjednicima predsjednica Hrvatske udruge kreativnih amatera Verica Kovač uručila je prof. dr. sc. Jasni Horvat nagradu počasnoga člana udruge zbog svog iznimnoga doprinosa radu udruge. Nakon toga dodijeljene su potvrde svim Rizničarima, volonterima Kreativne riznice, čime je ovogodišnja Kreativna riznica, s temom „Kružna kreativnost“ službeno završila.