Mapa je nastala kao rezultat rada studenata Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i Umjetničke akademije u Splitu na radionicama suhe akvatinte, inovativne tehnike dubokog tiska, pod mentorstvom izv. prof. art. Stanislava Marijanovića, uz potporu Studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Predstavljanje mape će se održati u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek 19. prosinca u 19 sati.