U posljednjoj emisiji Radio Zajednice ugostili smo Anu Veočić, stručnu suradnicu u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu. Popričali smo o projektima kao i centru za internetsku sigurnost i s kojima problemima se susreću. Vračaju li im se korisnici kada odrastu i postanu vlastite osobe te volontiraju li kada se vrate. Spomenuta su i dva projekta nova zgrada centra, te sporazum o suradnji sa Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku.