U šesnaestoj emisiji Sveučilišnog glasnika predstavljen je Carrer day, u organizaciji AIESEC-a i Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Na danu karijera, predstavljene su mogućnosti prakse za studente kao i mogućnosti zaposlenja. U drugom dijelu emisije, predstavljen je Svjetski dan medija, povodu kojega su održane mnoge radionice i predavanja na Filozofskom fakultetu u Osijeku koje su predstavljene u Sveučilišnom glasniku.