U sedamnaestoj emisiji Sveučilišnog glasnika predstavljen je projekt Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko – turističke škole Osijek. Voditeljica projekta Doroteja Telarović predstavila je projekt te objasnila svrhu i cilj.