Nakon ljetne stanke ponovno se vraćamo sa emisijama. U prvoj emisiji novog ciklusa Sveučilišnog glasnika predstavljamo Vam projekt “Prevencija i podrška za cyber rodno nasilje”. Profesorica Danijela Šincek je objasnila problematiku projekta i kako se ta problematika rješava.