U novoj emisiji Sveučilišnog glasnika predstavljamo projekt Što je na meniju u Europi a što u hrvatskoj. U drugom dijelu emisije predstavljeni su Dani kineziološkog fakulteta zajedno s aktivnostima u sklopu dana fakulteta.