U sklopu 11. ciklusa Otvorenog četvrtka, održano je predavanje Žena majka vještica: ženski aspekt progona vještica u ranom novom vijeku. Prof. Anđelko Vlašić održao je ovo zanimljivo predavanje. Spomenuo je da nisu žene jedine bile proganjane u tijekom predreformacijskog perioda, isto kao što nije srednji vijek bio vrijeme kad su se progoni odvijali već, rani novi vijek. Žene nisu imale samo ulogu u kućanstvu već su bile prijetnja i crkvi i muškarcima a najveći broj svjedoka na suđenjima su bile žene.