U trećoj emisiji Sveučilišnog glasnika predstavljamo Vam projekte i događanja objavljena u 73 broju Sveučilišnog glasnika. U emisiji smo predstavljamo dva projekta: Primjena generičkog optimizatora na problemu klasifikacije medicinskih slika  prof. Krešimir Burazin i Promjene u poučavanju fizike prof. Danijele Kuveždić. Osim toga, predstavljena su dva događaja: Suradnja Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku i Sveučlišta u Pečuhu u sklopu projekta “Choir” te Rad s naprednim programerima osnovnih škola, srednjih škola i fakulteta na FERIT-u Osijek.