U današnjoj emisiji predstavit ćemo 3 projekta koja se trenutno izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera, a objavljena su u Sveučilišnom glasniku te predavanje gostujućih predavača sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb. Iz broja 69 predstavlajmo projekt Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla BYPROEXTRACT“ u suradnji prehrambenotehnološkog fakulteta i medicinskog fakulteta Osijek. Iz broja 70. dva projekta: prvi pod nazivom Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti” Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku a drugi Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije” građevinskog i arhitektonskog fakulteta u osijeku. Naposljetku predstavljamo predavanje: Osnovne značajke mobilnih mreža pete generacije koje su održali prof. Gordan Šišul i prof. Željko ilić sa Fakulteta  elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.