U jedanaestoj emisiji Sveučilišnog Glasnika predstavljamo Vam projekt razvoja novog diplomskog studija u sklopu Ekonomskog fakulteta u Osijeku i OSC-a. U drugom dijelu glasnika predstavljeno je predavanje Istraživanje informacijskog ponašanja mladih prilikom pretraživanja zdravstvenih informacija na mobilnim uređajima u sklopu 10. ciklusa Otvorenog četvrtka na Filozofskom fakultetu u Osijeku.