U četrnaestoj emisiji Sveučilišnog Glasnika predstavljamo praksu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, istraživanje i projekt PRAG objavljeno u broju 77. Sveučilišnog glasnika. U drugom dijelu glasnika predstavljena je međunarodna škola za doktorande i mlade znanstvenike, Koja se održava od 26. do 29. travnja na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na njoj su sudjelovali izlagači iz 20 zemalja a povezuju urbanu kulturu sa književnosti.