Od 10. rujna do 15. listopada 2019. primaju se prijave za program cjeloživotnoga obrazovanja „Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave“ koji će se tijekom nastupajuće akademske godine 2019./2020. izvoditi na Filozofskom fakultetu Osijek.

Program je namijenjen visokoškolskim djelatnicima i polaznicima izvan visokoškolskoga sustava koji se žele osposobiti za izvedbu nastave na njemačkom jeziku na visokoškolskoj razini. Taj program mogu upisati osobe koje imaju završen minimalno diplomski studij negermanističkoga područja. U okviru toga programa nudi se pet modula: Pripremni modul 1, Pripremni modul 2, Temeljni modul 1, Temeljni modul 2 i Napredni modul. Svi moduli traju 120 sati i njihova je pojedinačna cijena 3 000 kuna, osim Temeljnoga modula 1 koji traje 240 sati, a cijena mu je 6 000 kuna (za Temeljni modul 1 je moguće plaćanje u dva jednaka obroka). Polaznici s predznanjem iz njemačkoga jezika upisuju se u određeni modul tako da u natječajnoj dokumentaciji prilože potvrdu o prethodno završenom tečaju ili prema rezultatu kalibracijskoga testa. Za sve se uspješno završene module izdaje potvrda u kojoj se navodi koji je stupanj program polaznik završio. Polaznici koji završe Temeljni modul 1 ostvaruju 10 ECTS bodova, a polaznici koji završe Temeljni modul 2 i Napredni modul ostvaruju 5 ECTS bodova.

Nastava se organizira u prostorima Filozofskoga fakulteta Osijek neprekidno od listopada do lipnja tijekom akademske godine u obliku skupne nastave. Minimalan je broj polaznika po modulu/grupi osam polaznika. Prijaviti se može slanjem popunjenoga prijavnog obrasca ili javljanjem na adresu e-pošte: snovak@ffos.hr.

Kontakt-osoba za dodatne informacije:

doc. dr. sc. Sonja Novak

tel. 031 494 653.