PAIDEIA – Odgovornost za sadašnjost naziv je domaćeg znanstvenog skupa u organizaciji Odsjeka za filozofiju, a povodom Svjetskog dana filozofije. Skup se održava u četvrtak 21. studenoga 2019. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Službeni početak skupa je u 13.15 sati u dvorani 54 (Lorenza Jägera 9, II kat).

Odgoj u suvremenosti potrebno je razmotriti povijesnim orijentiranjem, ali i sagledavanjem promjena te razvoja društva danas. Kod Grka je paideia bila izraz uvida u cjelinu svega, harmoniju i mjeru, kao ono najbolje. U takvom okviru sudionici skupa razgovarat će o odgoju kao odgovornosti za sadašnjost.

 

  1. sesija: Predsjedava Marijan Krivak

13.30 Mirko Lukaš, Paideia antičkih Grka

13.45 Bernard Harbaš, Slušanje i nemoguća zajednica

14.00 Marijan Krivak, Od paideie do psihagogike. Foucaultova „hrabrost istine“

Razgovor i odmor

 

  1. sesija: Predsjedava Boško Pešić

15.00 Branko Bognar, Kritičko-emancipacijski pristup odgoju

15.15 Anita Dremel, Rod, obrazovanje i moć: stanje, izazovi i prijepori

15.30 Boško Pešić, Samoprevladavanje

Razgovor i odmor

 

  1. sesija: Predsjedava Željko Senković,

16.30 Damir Sekulić, Jaspersova ideja sveučilišta. Pitanje izvora i cjelovitosti

odgojno-obrazovnog procesa kao odgovornosti za sadašnjost

16.45 Mirela Karahasanović, Perspektivnost humanističkog obrazovanja

17.00 Darija Rupčić Kelam, Skrbno i empatično mišljenje u obrazovanju ili kako obraniti samomislećeg pojedinca?

17.15 Željko Senković, Transgeneracijska odgojna trauma

Razgovor

Zatvaranje skupa